Anegdotek c.d.

🙂 🙂 🙂 Pan około 40 lat, do słuchawki telefonu w księgarni: „jestem w tym sklepie co są książki”