Analiza personalna.

Zachęcam wszystkich po fachu, aby na bieżąco prowadzili dziennik nie tylko w ramach swojej pracy. Zachęcam do przeprowadzenia sobie testu z zakresu enneagramu oraz dokonywania bieżącej analizy swych zalet i wad, upodobań, etc. etc. Pozwoli to Wam na lepsze samopoznanie i większą efektywność pracy w bibliotece.

 

 

Dodaj komentarz