Curriculum Vitae

Rozpowszechnianie moich artykułów jest wręcz zalecane. 🙂

Proszę jedynie o nie zmienianie niczego i o podanie źródła wraz z linkiem i informacją o tym, kto jest autorem.

Proszę także o poinformowanie mnie mailem o tym gdzie rozpowszechniony został mój materiał. Dziękuję! 🙂

 

CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE:

imię i nazwisko: Kamil Piotr Pawelak

data i miejsce urodzenia: 21.11.1983 r. – Elbląg

e-mail: pawelakamil@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE:

2006 – 2008 Uniwersytet Gdański – kierunek: administracja (tryb uzupełniający – wieczorowy); tytuł: magister administracji;

2007 – 2008 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (tryb zaoczny); studia podyplomowe;

2002 – 2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – kierunek: administracja samorządowa i finanse publiczne (system dzienny); tytuł: licencjat administracji;

1998 – 2002 Liceum Techniczne w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Wandy i Witolda Donimirskich w Elblągu; profil usługowo – gospodarczy
o kierunku hotelarskim
;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od marca 2008 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie;

wrzesień 2007 – marzec 2008 Staż w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejewie na stanowiskach: pracownik biurowy oraz bibliotekarz (wykonywanie niemal wszystkich zadań i funkcji należących do dyrektora biblioteki);

marzec – wrzesień 2007 Staż w Urzędzie Gminy Milejewo na stanowiskach: pracownik biurowy oraz konsultant gminny ds. unijnych dopłat dla rolników;

2005 Praktyki w Sądzie Okręgowym w Elblągu – dział kadr, dział gospodarczy, dział inwestycyjny, dział administracyjny;

2002 Promocja i sprzedaż bezpośrednia piwa Tatra w sieci sklepów VaBanque;

2000 Praktyki w Radisson SAS Hotels & Resorts w Szwecji w mieście Ronneby – kelner, barman, pokoje, recepcja, zmywak, kuchnia;

1999 Praktyki w Hotelu Żuławy w Elblągu – recepcja, kelner, pokoje;

KURSY:

 • Zarządzanie instytucją kultury;

 • Animacja czytelnicza uczniów w bibliotekach;

 • Obsługa edytora aktów prawnych XML;

 • Umiejętności interpersonalne;

 • Zarządzanie biblioteką i elementy prawa bibliotecznego;

 • Badania czytelnicze i public relations;

 • Metody pracy z klientem biblioteki;

 • Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo;

 • Planowanie rozwoju biblioteki;

 • Organizacja i zarządzanie domem, ośrodkiem kultury;

 • Profesjonalna organizacja i zarządzanie biblioteką;

 • Menedżer kultury;

 • Bibliotekarstwo w praktyce;

 • Zasady finansowe dotyczące gospodarstw rolnych;

 • Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych;

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski – znajomość w stopniu komunikatywnym;
 • język niemiecki – znajomość w stopniu podstawowym;

OSIĄGNIĘCIA:

 • syn Leon Czesław;

 • członek Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie;

 • przewodniczący Zarządu Powiatowego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

 • członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu;

 • współtworzenie, jako jeden z deweloperów i prowadzenie niewielkiej kampanii reklamowej polskiej dystrybucji linuksa – LinnexOS;

 • członkostwo w Polskim Klubie Miłośników i Kolekcjonerów Piór – http://www.kolekcjonerzy-pior.pl/;

 • organizator i koordynator akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na terenie Gminy Milejewo;

 • pozyskiwanie funduszy z programów grantowych Wspólnoty Europejskiej, instytucji rządowych, a także z organizacji pozarządowych;

 • skuteczne pozyskiwanie darczyńców i sponsorów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie (meble, prenumeraty markowych czasopism, książki, nagrody w konkursach);

 • aktywność w Lokalnej Grupie Działania gmin: Milejewo, Tolkmicko i Młynary;

 • obsługa sesji rady gminy w Urzędzie Gminy Milejewo

 • członkostwo w Leśnej Grupie Użytkowników Linuksa;

 • prowadzenie strony internetowej o początkach Chrześcijaństwa i pierwszych Chrześcijanach: www.droga.milejewo.eu;

 • prowadzenie i tworzenie wielu stron internetowych o Gminie Milejewo, np. http://www.biblioteka.milejewo.eu;

 • udział w konferencjach naukowych, m.in. „Wysoczyzna Elbląska. Kulturotwórcze znaczenie Gminy Milejewo”, „Współczesne konteksty czytelnictwa”;

 • budzik w organizacji Pobudka Pana Grzegorza Brauna;

 • związany z Ligą Obrony Suwerenności (LOS) oraz pismem społeczno-politycznym Polski Szaniec;

 • felietonistapoczątki Chrześcijaństwa – na portalu wPrawo Jacka Międlara;

 • felietonista w czasopiśmie PISTIS: http://www.pistis.pl/;

 • organizacja i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki w GBP Milejewo; 

 • członkostwo w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich;

 • członkostwo w Związku Zawodowym Bibliotekarze Polscy;

 • organizacja i prowadzenie ciekawych spotkań autorskich, m.in. z Michałem Pauli;

 • branie udziału w polityczno – gospodarczo – społecznych debatach radiowych w Radio El oraz w Radio Olsztyn;

 • felietonista, m.in. w: portel.pl; dziennikelblaski.pl, Poradnik Bibliotekarza, Magazyn Elbląski;

 • udział w Forum Młodych Bibliotekarzy;

 • założenie, organizacja i prowadzenie 13-stu punktów bibliotecznych oraz filii bibliotecznej;

 • wprowadzenie GBP Milejewo do grona Polskiego Związku Bibliotek;

 • wolontariusz (moderator) na forum osób niepełnosprawnych Shamrock: Zróbmy to razem;

 • inicjator utworzenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Bibliotek Jednoosobowych: http://groups.google.pl/group/stowarzyszenie-bibliotekarzy-bibliotek-jednoosobowych;

 • wdrażanie nowatorskich i autorskich projektów bibliotecznych, m.in. apteczka dla książek, wypożyczalnia zakładek do książek z latarkami i wiele wiele innych;

 • praca dla Gminy Milejewo, biblioteki oraz w prywatnym zakresie, jako specjalista ds. social media oraz specjalista ds. piar;

 • prowadzenie szkoleń bezpośrednich oraz on-line dla bibliotekarzy: http://bibliotekarz.milejewo.eu/szkolenia-dla-bibliotekarzy/;  

 • utworzenie i prowadzenie autorskiego branżowego bloga o pracy bibliotekarza systemowego One Person Library: http://www.bibliotekarz.milejewo.eu;

 • stworzenie i prowadzenie autorskiego projektu Czytelnicza Bohema: http://twitter.com/CzytelniczaB;

 • start w wyborach parlamentarnych do Sejmu z ramienia Unii Polityki Realnej w roku 2007. z drugiego miejsca na liście koalicji; 2. miejsce po ogłoszeniu wyników;

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność pracy na systemach bibliotecznych (Biały Kruk, Bibliotekarz.NET), systemach operacyjnych (Windows, MacOS, Linux) i systemach biurowych (OpenOffice i Microsoft Office);

 • umiejętność tworzenia stron internetowych oraz pracy z social mediami;

ZAINTERESOWANIA:

   Rodzina, historia książki i bibliotek, zarządzanie biblioteką, architektura bibliotek, Jezus Chrystus, Chrześcijaństwo, Biblia, pierwsi Chrześcijanie, pierwotne Chrześcijaństwo, historia Kościoła, kreacjonizm, gry planszowe, prowadzenie dziennika, spacery, filozofia, piłka nożna, rugby, szermierka, curling, koty, e-sport, ludy polarne, polityka, teologia, CM 03/04, wielorybnictwo, astrofizyka, vBlog, Twitter i wiele wiele innych.