Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE:

imię i nazwisko: Kamil Piotr Pawelak

data i miejsce urodzenia: 1983 r. – Elbląg

e-mail: pawelakamil@gmail.com

telefon: 666 893 211

WYKSZTAŁCENIE:

 2006 – 2008 Uniwersytet Gdański – kierunek: administracja (tryb uzupełniający – wieczorowy); tytuł: magister administracji

 2007 – 2008 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (tryb zaoczny); studia podyplomowe

 2002 – 2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – kierunek: administracja samorządowa i finanse publiczne (system dzienny); tytuł: licencjat administracji

 1998 – 2002 Liceum Techniczne w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Wandy i Witolda Donimirskich w Elblągu; profil usługowo – gospodarczy o kierunku hotelarskim

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  od marca 2008 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie;

wrzesień 2007 – marzec 2008 Staż w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejewie na stanowiskach: pracownik biurowy oraz bibliotekarz (wykonywanie niemal wszystkich zadań i funkcji należących do dyrektora biblioteki);

 marzec – wrzesień 2007 Staż w Urzędzie Gminy Milejewo na stanowiskach: pracownik biurowy oraz konsultant gminny ds. unijnych dopłat dla rolników;

 2005 Praktyki w Sądzie Okręgowym w Elblągu – dział kadr, dział gospodarczy, dział inwestycyjny, dział administracyjny;

 2002 Promocja i sprzedaż bezpośrednia piwa Tatra w sieci sklepów VaBanque;

 2000 Praktyki w Radisson SAS Hotels & Resorts w Szwecji w mieście Ronneby – kelner, barman, pokoje, recepcja, zmywak, kuchnia;

 1999 Praktyki w Hotelu Żuławy w Elblągu – recepcja, kelner, pokoje;

KURSY:

 Filozofia religii;

 Obsługa systemu bibliotecznego MAK+;

Zarządzanie instytucją kultury;

Animacja czytelnicza uczniów w bibliotekach;

Książka w procesie wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej;

Obsługa edytora aktów prawnych XML;

Umiejętności interpersonalne;

 Zarządzanie biblioteką i elementy prawa bibliotecznego;

Badania czytelnicze i public relations;

Metody pracy z klientem biblioteki;

Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo;

Planowanie rozwoju biblioteki;

 Organizacja i zarządzanie domem, ośrodkiem kultury;

 Profesjonalna organizacja i zarządzanie biblioteką;

 Menedżer kultury;

 Bibliotekarstwo w praktyce;

Zasady finansowe dotyczące gospodarstw rolnych;

Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych;

 Szkolenie z RODO;

JĘZYKI OBCE:

 język angielski – znajomość w stopniu komunikatywnym;

 język niemiecki znajomość w stopniu podstawowym;

OSIĄGNIĘCIA:

 syn Leon Czesław, którego wychowuję samemu;

 autor poradnika dla bibliotekarzy

 członek Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie;

 przewodniczący Zarządu Powiatowego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu;

 współtworzenie, jako jeden z deweloperów i prowadzenie niewielkiej kampanii reklamowej polskiej dystrybucji linuksa – LinnexOS;

 członkostwo w Polskim Klubie Miłośników i Kolekcjonerów Piór;

 organizator i koordynator akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na terenie Gminy Milejewo;

 pozyskiwanie funduszy z programów grantowych Wspólnoty Europejskiej, instytucji rządowych, a także z organizacji pozarządowych;

 skuteczne pozyskiwanie darczyńców i sponsorów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie (meble, prenumeraty markowych czasopism, książki, nagrody w konkursach);

 aktywność w Lokalnej Grupie Działania gmin: Milejewo, Tolkmicko i Młynary;

 obsługa sesji rady gminy w Urzędzie Gminy Milejewo

  członkostwo w Leśnej Grupie Użytkowników Linuksa;

 prowadzenie i tworzenie wielu stron internetowych o Bibliotece i Gminie Milejewo;

 udział w konferencjach naukowych, m.in. „Wysoczyzna Elbląska. Kulturotwórcze znaczenie Gminy Milejewo”, „Współczesne konteksty czytelnictwa”;

 organizacja i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki w GBP Milejewo; 

 utworzenie strony internetowej SBP Elbląg i jej administracja;

 organizacja i prowadzenie ciekawych spotkań autorskich, m.in. z Michałem Pauli;

      branie udziału w debatach radiowych w Radio El oraz w Radio Olsztyn;

 felietonista, m.in. w: portel.pl, dziennikelblaski.pl, SBP.pl, Poradnik Bibliotekarza, Magazyn Elbląski;

 udział w Forum Młodych Bibliotekarzy;

 założenie, organizacja i prowadzenie punktów bibliotecznych oraz filii bibliotecznej;

  wprowadzenie GBP Milejewo do grona Polskiego Związku Bibliotek;

 prowadzenie instagrama;

wolontariusz (moderator) na forum osób niepełnosprawnych Shamrock: Zróbmy to razem;

 inicjator utworzenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Bibliotek Jednoosobowychwdrażanie nowatorskich i autorskich projektów bibliotecznych, m.in. apteczka dla książek, wypożyczalnia zakładek do książek z latarkami i wiele wiele innych;

 praca dla Gminy Milejewo, biblioteki oraz w prywatnym zakresie, jako specjalista ds. social media oraz specjalista ds. piar;

prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy;

 utworzenie i prowadzenie autorskiego branżowego bloga o pracy bibliotekarza systemowego One Person Library;

 obsługa informatyczna wyborów samorządowych i parlamentarnych;

bibliotekarski personal branding;

 wygrana w konkursie na tzw. Biblio – Łączniki;

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 umiejętność pracy na systemach bibliotecznych (MAK+, Biały Kruk, Bibliotekarz.NET), systemach operacyjnych (Windows, MacOS, Linux) i systemach biurowych (OpenOffice, LibraOffice i Microsoft Office);

 umiejętność tworzenia stron internetowych oraz pracy z social mediami;

ZAINTERESOWANIA:

 Rodzina,  historia książki i bibliotek,  zarządzanie biblioteką,  CM 03/04,  wielorybnictwo, tornada, filozofia religii, i wiele wiele innych.

 • Jezus Chrystus
 • pierwotne Chrześcijaństwo
 • Biblia
 • teologia 
 • architektura bibliotek
 • sterowce
 • latarnie morskie
 • gry planszowe
 • prowadzenie dziennika
 • spacery
 • piłka nożna
 • szermierka
 • koty
 • curling
 • szachy
 • baseball
 • rugby
 • ludy polarne
 • astrofizyka
 • kino nieme
 • e-sport