Ubytki, ubytki, ja wszystkie was…

W małych bibliotekach niezwykle ważna jest kwestia selekcji księgozbioru, ubytkowania oraz skontrum. Warto raz na 5 lat, przy okazji skontrum przejrzeć i zubytkować zbędne książki, aby tym samym poczynić miejsce dla nowych.

Maseczki.

Podczas sprzątania, ubytkowania, skontrum, czy też przeglądania bibliotecznego archiwum koniecznie korzystajmy z maseczek ochronnych z filtrem M3! Alergia może przerodzić się w astmę!