Dynamika zmian.

Z moich obserwacji wynika, że bibliotekarstwo jest zawodem, który uległ w ostatnich kilku latach ogromnym zmianom i przekształceniom. Takie wytężone rewolucje nie dotknęły żadnego innego fachu pamiętającego czasy Polski Ludowej.