Książki na dzień i książki na noc?

„Tam zaczęłam dzielić książki na dzienne i nocne. Naprawdę, istnieją książki na dzień i książki, które można czytać tylko w nocy.”

Milan Kundera – „Nieznośna lekkość bytu”

Prawica? Lewica?

Ostatnio znajomy dziennikarz podzielił się ze mną pewnym spostrzeżeniem. Mianowicie z Jego obserwacji wynika, że tzw. lewica polityczna w Polsce jest bardziej aktywna w dziedzinie kultury, sztuki, etc. oraz w internecie. Zaś tzw. prawica nie interesuje się aż tak kwestiami kulturalnymi, mniej także czyta. Ciekawe spostrzeżenia.