Szkolenia

smile-jokes

Zapraszam do skorzystania z mojej atrakcyjnej oferty szkoleniowej! 🙂


Moja oferta skierowana jest głównie do bibliotekarzy systemowych, czyli z tzw. bibliotek jednoosobowych, ale skorzystać z niej mogą również większe biblioteki.


Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • bardziej szczegółowe i praktyczne omówienie tematów poruszanych na tym branżowym blogu
 • jak wydajnie zwiększyć budżet biblioteki (w ciągu 10 lat zwiększyłem budżet mojej biblioteki 4-krotnie w tym aż 8-krotnie zwiększyły się fundusze na książki oraz zaoszczędziłem sporo pieniędzy nie ograniczając zakupów)
 • jak pozyskać sponsorów oraz darczyńców (od darczyńców otrzymujemy do biblioteki, w której zarządzam, m.in. biurka, krzesła, stoły i wiele wiele innych)
 • jak zdobyć nieodpłatnie książki (niedawno otrzymaliśmy do biblioteki 14 kartonów nowości książkowych i wciąż dostajemy nowe książki)
 • jak pozyskać bezpłatnie prenumeraty czasopism i utrzymać je co roku (w bibliotece zorganizowałem około 30 prenumerat topowych i niszowych czasopism i liczba ta wciąż rośnie)
 • jak bez żadnych kosztów przygotować i poprowadzić efektywną i efektowną stronę www biblioteki
 • zapoznanie się z nowatorskimi i innowacyjnymi usługami bibliotecznymi
 • jak skutecznie zachęcić dzieci i młodzież do pożyczania książek (ponad 50% czytelników w mojej bibliotece to młodzież do lat 19-tu)
 • budowanie sieci kontaktów
 • w jaki sposób skutecznie promować bibliotekę w sieci i poza nią
 • jak skutecznie zwiększyć czytelnictwo  (co roku ilość wypożyczanych książek, czasopism i multimediów rośnie nam o około 1000 w porównaniu do roku poprzedniego)
 • i wiele wiele innych przydatnych kwestii

Wszystko czego nauczam poparte jest doświadczeniem oraz praktyką. To działa!


Szkolenie trwa około 2 – 3 godziny i składa się z wykładów poprzeplatanych warsztatami praktycznymi. Cena szkolenia to 300 PLN + zwrot kosztów dojazdów i pobytu. Ze szkolenia można również skorzystać na odległość poprzez wideokonferencję – wówczas cena szkolenia wynosi 100 PLN.

Usługę oferuję formalnie w postaci umowy o dzieło lub umowy zlecenia wystawionej na moją osobę przez bibliotekę bądź urząd gminy. Płatność przelewem w formie przedpłaty.

Po odbytym szkoleniu i wydaniu certyfikatu biblioteka ma prawo do bezpłatnych konsultacji telefonicznych, czy też mailowych w nieograniczonym zakresie czasowym.


Dyrektorze/kierowniku! Jeżeli potrzebujesz czegoś świeżego i na topie dla swej biblioteki bądź też domu kultury, to zapraszam Cię do skorzystania z mego wsparcia.

Pomogę wdrożyć Ci nowatorskie, oryginalne i autorskie usługi, programy oraz trendy, które wyróżnią Twą bibliotekę/dom kultury, spodobają się Użytkownikom, a tym samym dopomogą Ci w rozwoju kariery zawodowej.

Forma współpracy, jej koszta i sposób rozliczenia jest uzgadniana indywidualnie.


Kontakt: pawelakamil@gmail.com