Biblia

Posiadam ograniczoną ilość Biblii do ofiarowania. Wszystkich chętnych proszę o kontakt.

 

Moje ulubione cytaty biblijne:

 

  • Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.” [J 3,8]

  • Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” [Mt. 11,28]

  • „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.”  [Mt. 24,37-41]

  • „Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra.” [2. Tes. 3,13]